4 Bridges over the Runde

ClientDienst Landelijk Gebied
City
CountryThe Netherlands
Scope4 bridges
Period2006 - 2008
ExpertiseArchitecture, Project Management
TeamJorge Moura

1

Met de herstructurering van de rivier de Runde ontstaan een viertal nieuwe kruispunten met de bestaande wegenstructuur. Voor deze locaties heeft Royalhaskoning bruggen ontworpen die een aansluiting zoeken bij het mooie en pure landschap van de omringende omgeving.
The restructuring of the River Runde has created four new points of intersection with the existing roads infrastructure. Royal Haskoning has developed bridges for these locations which provide connections to the beautiful, untouched landscape of the surrounding area.

2

Het ontwerp dat minimalistisch is, wordt opgebouwd uit een tweetal subtiel vormgegeven leuning elementen die door hun eenvoud, perfectie en herkenbaarheid aan kracht winnen. Naast de bruggen staat een groot, wit betonnen frame. Door zijn onnatuurlijke vorm en afwijkende positie in het landschap, vraagt het aandacht voor de lager gelegen Runde.
This minimalistic design will be built up from two subtly formed support elements which gain their power from their simplicity, perfection and recognisability. Next to the bridges there is a large white concrete frame. Its unnatural form and its anomalous position in the landscape demand attention to the Runde which lies below.

Jorge Moura

Jorge Moura MSc, BNA

Senior Architect

T +31 10 443 38 80 | M +31 6 54 65 19 23 | E jorge.moura@rhdhv.com