Bosrandbrug N231

ClientProvincie Noord-Holland
CitySchiphol-Oost, community Haarlemmermeer
CountryNetherlands
ScopeLength 20m, width 10m and 20m, Passage 16 x 32m
Period2010 – 2013
ExpertiseArchitecture
TeamRichard van den Brule, Merijn Poolman

140423_001_bosrandbrug

De bestaande ophaalbrug, gelegen aan de N231, kruisend over de Ringvaart van de Haarlemmermeer en vlak naast de nieuw te bouwen fly-over Fokkerweg, wordt vervangen door een nieuwe, bredere stalen ophaalbrug. Het ontwerp van de nieuwe brug heeft een sterke relatie met de naastgelegen eveneens door Royal HaskoningDHV architecten ontworpen fly-over over de Fokkerweg, waardoor er een duidelijke vormverwantschap ontstaat. 
The drawbridge located along the N231 motorway and crossing over the Ringvaart of the Haarlemmermeer has been replaced by a double steel drawbridge. The fly-over Fokkerweg, which lies adjacent to the bridge, is also designed by Royal HaskoningDHV architects and shares design characteristics with the bridge, visually linking the two civil works to each other.

140423_006_bosrandbrug

Het doel van het Bosrandbrug project was een duurzame verbinding te realiseren over de Ringvaart Haarlemmermeer en de twee ophaalbruggen te vervangen die de Bosrandweg verbonden met de Schiphol dijk. De nieuwe brug moest de capaciteit van de Bosrandweg vergroten ter plekke van de rotonde bij de Fokkerweg. Ook moest de doorvaartbreedte voor boten worden vergroot en moest er een ecologische passage worden gerealiseerd tussen het Amsterdamse bos en de Schinkelpolder.
The objective of the project N231 Bosrand Bridge is a sustainable replacement of the two drawbridges that connect the Bosrand road with the Schiphol dike and span across the Ringvaart of the Haarlemmermeer. The new bridge aims to increase the capacity of the Bosrand road at the junction of the Fokker road and the roundabout as well as increase the width of passage for boats on the Ringvaart and provide an ecological passage between the Amsterdamse Bos and the Schinkelpolder.

140423_005_bosrandbrug

Er is bewust gekozen om twee ophaalbruggen naast elkaar te realiseren zodat een grote capaciteit voor gemotoriseerd verkeer kon worden bewerkstelligd en tegelijkertijd er voor te zorgen dat gedurende onderhouds periodes er altijd één brug beschikbaar blijft. Een oversteekstrook moet er voor zorgen dat een continue verkeersstroom ten alle tijden gegarandeerd is.
The choice was consciously made to build two drawbridges alongside each other in order to facilitate the high intensity of motorized traffic in the area and to ensure that at least one drawbridge is always accessible during maintenance activities. A cross-over lane has been designed to further ensure continual traffic movement.

140423_004_bosrandbrug

Richard van den Brule

Richard van den Brule MSc

Architect BNA | Head of Architectural Department Indonesia

T +62 21 750 4605 | M +62 813 1810 6096 | E richard.van.den.brule@rhdhv.com