Ecoduct Wierden-Rijssen

ClientProvincie Overijssel
CityN350, Wierden-Rijssen
CountryThe Netherlands
Period2011 - 2014
ExpertiseArchitecture, Landscape Design, Project Management
TeamJoris Smits, Sven Spierings, Carien ten Cate, Jurgen Boonstra, Richard van den Brule

005_ecoduct_n350 copy

 

De Provincie Overijssel had de ambitie om van het nieuwe Ecoduct tussen Rijssen en Wierden een bijzonder element in het landschap te maken met een duidelijke signatuur en een herkenbaar silhouet.
The Province of Overijssel aspired to realize a wildlife crossing between the cities of Rijssen and Wierden with a unique signature and with a recognizable form and silhouette within the landscape.

002_ecoduct_n350

Het ecoduct sluit glooiend aan op oude patronen in het landschap en speelt in op de ruimtelijke overgang van het open en jonge heideontginningenlandschap naar het besloten oude hoevenlandschap. De inzet van grondwallen in plaats van schuttingen langs de randen van het ecoduct als middel om het ecoduct letterlijk te laten aarden zorgt voor een natuurlijk beeld zowel vanuit het perspectief van de weggebruiker als dat van het wild.
The wildlife crossing weaves its way into the historic pattern of the landscape and responds to the spatial transition from open and young Heideontginingen landscape to old and densely wooded Hoeven landscape. The use of earthy embankments along the edges of the crossing to bind it to the landscape, instead of fences, creates a natural image, both from the perspective of the road user and that of the wild. 

009_ecoduct_n350_pano

In onze visie is de provinciale weg hier te gast onder de groene heuvel die het ecoduct vormt, in plaats van de gebruikelijke aanpak waarbij het ecoduct als een rechte bak over de weg ligt. Met andere woorden, het primaat ligt bij het groen en niet bij het asfalt.
In our philosophy the road is treated an incidental guest bellow a lush green hill. This differs greatly from the usual approach where a wildlife crossing is just another bridge crossing the road. The emphasis, thus, lies with the lush landscape and not with the asphalt.

006_ecoduct_n350_pano

Het beeldmerk met het herkenbare silhouet waar de opdrachtgever om vroeg komt tot uiting in de afwerking van de sikkelvormige randen van het ecoduct. Hier piept de techniek even onder de groene heuvel uit om het groen af te hechten en de automobilist doorgang te verschaffen. Door deze sikkelvorm slank te houden, en de wild barrière er boven op als een groene zoom er overheen te draperen wordt het primaat van het groen bevestigd en wordt de overgang tussen twee landschappen verbeeld.
The recognizable silhouette that was asked for by the client is most evident in the finish of the crescent-shaped edges of the wildlife crossing. Here, modern technology and materials briefly reveal themselves below the green hill, anchoring the green and providing a passage to the motorist. By keeping these crescent-shaped edges slim, and draping a green and lush barrier over them, nature’s primacy over asphalt is confirmed and the transition between the two landscapes is depicted.

008_ecoduct_n350_pano

003_ecoduct_n350 copy

Fietsonderdoorgang naast het ecoduct.
Underpass for bicycles next to the wildlife passage.

005_tunnel_n350

008_tunnel_n350

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com