Symbio Bridge

ClientGroenservice Zuid-Holland
CityDelft - Midden Delfland
Countrythe Netherlands
Scope40 meter x 10 meter
Period2014 - 2016
ExpertiseArchitecture, Landscape Design, Project Management, Cost Management, Structural Design
TeamDesign by Rafail Gkaidatzis. Supervision by Joris Smits. projectleader Kevin Colwell, structural advice Ton Boeters, cost calculations Henk Meinderts

Winnend Prijsvraagontwerp

De Symbiobrug is het winnende ontwerp dat voortkomt uit een brugontwerpprijsvraag aan de TU Delft, georganiseerd door Recreatieschap Midden Delfland, Gemeente Delft en TU Delft. De ontwerper van de winnende brug, Rafail Gkaidatzis, is nu werkzaam als architect bij Royal HaskoningDHV. Zijn eerste taak is om zijn brug verder uit te werken onder supervisie van Joris Smits, die de prijsvraag initieerde.

Award winning competition design

The Symbio bridge is the winning design that came out of an architectural competition held among students of TU Delft, organised by Recreatieschap Midden Delfland, the Municipality of Delft and TU Delft. The author of the winning design, Rafail Gkaidatzis, now works as an architect at Royal HaskoningDHV. His first task is to elaborate his design under supervision of Joris Smits, who initiated the competition.

2016-07-12 21.30.43

2016-07-12 21.42.12

Gelegen op de rand van Delft waar de transitie wordt gemaakt van een stedelijke naar een rurale landschap, vertolkt de Symbiobrug de Genius Loci van beiden kanten in één structuur. Vanuit het zuiden wordt het polderlandschap van Midden Delfland uitgebeeld door de stalen vakwerkconstructie in helder rood. De schaalvormige vakwerk met zijn ronde hoeken imiteert organische vormen zoals die in de natuur voorkomen, een bot, een blad of een cluster cellen. Vanuit het noorden straalt het Science Park Technopolis innovatie en wetenschap uit. Deze aspecten zijn in de brug vertaald in de vorm van het dek dat is gemaakt uit vezel versterkte kunststof. Het dek heeft een vloeiende vorm die varieert tijdens de oversteek, een bespiegeling op de snelle veranderingen in de technologische evolutie. Zitplekken en verblijfplekken zijn onderdeel van het dek en de doorgaande rand.
Located on the edge of the transition between urban and rural landscape,  the Symbio bridge translates and incorporates the Genius Loci of each side into one structure. From the south, the polders of Midden Delfland is reflected by a steel truss structure in bright red. The shell shaped truss with smooth corners mimics an organic forms found in nature, such as a bone, a leaf or a cell. From the north, the Science Park Technopolis reflects innovation and knowledge. These aspects have been translated through the deck of the bridge that is made out of Fibre Reinforced Plastics. The deck has a fluent shape that changes while crossing the bridge, reflecting the rapid changes in technological evolution. Sitting and resting spaces are part of the deck and its continuous parapets.

Het huwelijk tussen natuur en innovatie behelst een boodschap; onze technologische vooruitgang vind zijn origine in de natuur zelf. Daarom is de naam van de Symbiobrug samengesteld uit de Griekse woorden συν “samen” en βιωσις “levend”. Deze naam weerspiegeld de interactie tussen natuur en technologie, twee elementen die een symbiotische co-existentie aangaan in de Symbiobrug.
The marriage between nature and innovation conveys a message; our technological advance finds its origin in nature itself. That is why the name Symbio bridge is derived from the Greek words συν “together” and βιωσις “living”. The name depicts the close and long term interaction between nature and technology, two elements that have found a symbiotic coexistence in the Symbio Bridge.

4bC:UsersΡαφαήλDesktopKaritaat Bridge Design CompetitionKaritaat bridge.3dm

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com