Zaanbrug

ClientProvincie Noord Holland
CityWormer & Wormerveer
CountryThe Netherlands
Period2010 - ongoing
ExpertiseArchitecture, Urban Planning
TeamJoris Smits, Sven Spierings, Rafail Gkaidatzis

01-04-2015-06_website

De nieuwe Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer wordt een bijzondere brug op een historisch bijzondere plek. De brug verbindt twee verschillende stedelijke waterfronten met elkaar: de monumentale industriële pakhuizen in neo-renaissancestijl op de noordoever, en de kleinschalige Zaanse woningen en kantoorvilla’s op de zuidoever. Hoewel de doorvaarthoogte toeneemt en ook de brug klep langer wordt, blijft de nieuwe Zaanbrug qua maat en vorm onderschikt aan de bebouwing op beide oevers. De Zaanbrug wordt een stedelijke brug die in harmonie is met de directe omgeving zonder haar te willen overheersen.
The new Zaan Bridge between Wormer and Wormerveer is going to be a unique bridge on a unique site. The bridge connects two very different urban waterfronts: the monumental industrial warehouses in neo-renaissance style on the northern bank and the small scale timber Zaan-style houses and villas on the southern bank. Even though the soffit height and the nautical width of the bridge will increase, the new Zaan Bridge will be subservient in scale and appearance to the buildings that surround it. The new Zaanbridge is an urban bridge that is in perfect harmony with the site without wanting to dominate.

01-04-2015-03_website

Het vertrouwde silhouet van een ophaalbrug heeft al bijna een eeuw beide oevers met elkaar verbonden. Een ophaalbrug als deze beleef je letterlijk als een poort tussen de twee gemeentes; het balansplateau met het contragewicht verbindt de twee hameipoten met elkaar zodat je ook echt door een poort heen rijdt. De nieuwe Zaanbrug wordt daarom ook weer een ophaalbrug met een balansplateau. Dit komt het beste tegemoet aan de wens om een bescheiden en tegelijkertijd vertrouwd beeld terug te brengen.
For almost a century the familiar silhouette of a Dutch lifting bridge has been the connection between the two towns. People experiences a lifting bridge of this typology as a gate between two communities; the balance plateau and counter weight connects the two pillars of the superstructure, thus forming a passage that one goes through. That is why the new Zaan Bridge will also be a Dutch lifting bridge of the same typology. This type of bridge complies best with the desire to bring back the familiar old design in a modest way.

01-04-2015-02_website

 

In onze visie is het beeld van de nieuwe brug vertrouwd maar zal je in de uitwerking kunnen zien dat de nieuwe Zaanbrug een kind van deze tijd is. Zo zijn de balans armen een eigentijdse verwijzing naar de industrieel vakwerken in de directe omgeving. De normaal zo massieve armen zijn opgesplitst in een slanke arm voor de drukkrachten en een trekstank daar boven. De hameipoten worden gelaagd opgebouwd door twee stalen schillen te maken met daar tussen in een laag van waaruit het bewegingswerk opereert, vergelijk het met een Zwitsers zakmes.
We believe the new Zaan Bridge should look familiar but at the same time in its elaboration it should also be a child of this time. The lifting beams for instance are a contemporary reference to the industrial trusses that can be found nearby. The beams that would appear massive if made out of one section are now divided in a compression beam and a slender tensile rod. The composition of the two pillars is layered by placing two steel flanges against a core zone from where the moving mechanism operates, comparable to a Swiss army knife.

01-04-2015-07_website

Om de bovenbouw van de brug slank te houden zijn de fietspaden en de voetgangerspaden aan de buitenkant langs de poort geleid. Hierdoor ontstaat een stedelijk balkon met schitterende uitzichten op de Zaan, op Wormer en op Wormerveer. De ruime vides tussen de verschillende dekdelen geven de brug lucht en zorgen voor daglicht ook onder de brug. Om visuele verrommeling onder de brug te voorkomen overspant de brug de Zaan in 4 grote sprongen van 20 meter over. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk en transparant beeld onder de brug; een noodzaak vanuit de scheepvaart en een enorme verbetering ten opzichte van de huidige brug.
In order to keep the superstructure of the bridge within proportion we chose to separate the bicycle lanes and the walkways from the main carriage way and direct them around the two pillars. This way an urban balcony is created that offers splendid views on the Zaan, on Wormer and on Wormerveer. The voids between both decks provide space and light under the bridge. To prevent visual cluttering under the bridge the bridge spans across the Zaan in 4 leaps of 20 meters. This way a clear and unobstructed view is created under the bridge; a necessity for ship navigation and an enormous improvement compared to the current situation

Picture1 website

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com