Zeekering Harlingen

ClientWetterskip Fryslân
CityHarlingen
CountryThe Netherlands
Scope700 m
Period2004 - 2015
ExpertiseArchitecture
TeamJoris Smits, René Rijkers, Frans Blok

018_zeekering_harlingen

Sluitsteen van de Deltawerken

Het aan de Waddenzee gelegen oude vestingstadje Harlingen is dankzij een nieuwe flexibele waterkering beter beschermd tegen stormvloeden uit zee. Royal Haskoning vond een innovatieve oplossing in de vorm van een flexibele waterkering. De grondige renovatie van de waterkering was voor de gemeente Harlingen bovendien aanleiding om ook het aangrenzende gebied een facelift te geven.

Completing the delta works

The old town and sea haven of Harlingen has recently been safeguarded from the threats of the sea by means of a new flexible flood barrier. Royal Haskoning designed the innovative flexible barrier that moves with the impact from the waves. For the municipality of Harlingen the construction of a new sea barrier was a good opportunity to give the entire adjacent area a facelift.

001_zeekering_harlingen

De nieuwe kering ligt aan de noordkant van het spoor, verder van de woningen en dichter naar de zee. Waar de keermuur overgaat in de Waddenpromenade bij de aanlandingsplaatsen voor de veerboten naar Vlieland en Terschelling, komen allerlei activiteiten samen. Vooral in het toeristische hoogseizoen zorgen automobilisten, bus- en treinreizigers, fietsers en voetgangers voor grote drukte in het havengebied. Al deze verkeersstromen worden gestroomlijnd door hellingbanen die de perrons met de veerboten maar ook met de promenade boven op de zeekering verbinden. Op de kop van de promenade biedt een breed plateau een weids uitzicht op de haven, de stad en de zee.
The new barrier is situated on the northern side of the railway tracks, further away from the last houses and closer to the sea. At the far end of the barrier, were the boulevard on top of the barrier ends next to the ferry dock that takes you to the islands Vlieland and Terschelling, many activities come together. Especially in summertime when tourists flood the quays to the ferry and people rush to catch the train, the entire area is full of activity. Long and winding ramps ensure a fluent connection between the train platform, the boulevard and the ferry terminal. The head of the boulevard fans out to a wide viewing platform that offers a magnificent view at the harbour, the town and the sea.

 

 

017_zeekering_harlingen copy

004_zeekering_harlingen

Halverwege de kering steken twee trapbruggen vanaf de Waddenpromenade over het spoor in de richting van de binnenstad. Een derde trapbrug naar de buitendijkse kade werd toegevoegd in 2015. De vloeiende vormgeving van de trapbruggen roept associaties op met een vloedgolf die over de zeekering heen spoelt; een knipoog naar het volgende Deltaplan dat er ongetwijfeld aan gaat komen.
Halfway along the sea barrier two concrete pedestrian bridges cross the railway track thus connecting the high boulevard with the old town. A third bridge towards the exterior quays was added in 2015. The fluently shaped bridges look like a wave that washes over the top of the barrier, but was frozen in mid action; a reference to our eternal battle with the sea.

006_zeekering_harlingen

013_zeekering_harlingen

 

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com