BP NCCR project is taking shape

In navolging van het BP Laboratorium, bevinden wij ons momenteel in de definitieve ontwerpfase voor het BP NCCR project. NCCR staat voor New Central Control Room wat impliceert dat het slechts één gebouw betreft. Het project omvat echter ook een nieuw kleedgebouw, beveiligingsloge, medische dienst en kantoren.
As a follow-up to the BP Laboratory, we are currently entering the final design stage for the BP NCCR project. NCCR stands for New Central Control Room, which implies it consists of only one building. The NCCR project however also includes a new change house, security lodge, medical service and office space.

 

Het totale complex bestaat uit drie bouwvolumes. Eén daarvan is nieuwbouw, de andere twee betreffen renovaties van bestaande gebouwen. De uitdaging ligt in het samenbrengen van deze gebouwvolumes tot één samenhangend geheel dat veiligheid bevordert en aansluit bij het One Team concept van BP.
The total complex consists of three building volumes, one of which will be newly constructed, the other two are existing buildings which will be refurbished. The challenge here is to create a coherent composition of buildings that promote safety and connect with BP’s One Team concept.

Vanaf het begin is de projectorganisatie rondom Building Information Modeling (BIM) ontwikkeld, waardoor we een efficiënte multidisciplinaire ontwerpbenadering kunnen waarborgen. Cruciaal bij het omgaan met de complexe randvoorwaarden en richtlijnen die BP heeft opgesteld.
From start the project organization is developed around Building Information Modelling (BIM), allowing us to create an efficient multidisciplinary design approach. Crucial when dealing with the complex building requirements and restrictions formulated by BP.

 

Samen met het bestaande laboratorium vormt het eindresultaat een kleine ‘stad’ waar veiligheid en transparantie een inspirerende werkomgeving creëren.
Together with the existing laboratory, the final result will be a small ‘city’ where safety and transparency create an inspiring working environment.

 

Robert Collignon

Robert Collignon MArch

Senior Architect

T +31 88 348 42 58 | M +31 6 50 21 34 17 | E robert.collignon@rhdhv.com