State-of-the-art technology, architecture and art define the railway underpasses De Mars in Zutphen

DSC06541 (2)

Op 14 november vond de opening van twee spooronderdoorgangen plaats in Zutphen.

In opdracht van ProRail heeft Railinfra Solutions vanaf 2008 de realisatie van de twee onderdoorgangen De Mars in Zutphen begeleid in het proces van voorontwerp tot en met de uitvoering. Daaronder vielen het opstellen van het opdrachtgeversontwerp, de architectuur, contractvorming, bouwbegeleiding en toetsing van de uitvoering van het UAV-GC contract.

De twee onderdoorgangen liggen aan weerszijde van het monumentale station Zutphen en maken verbinding tussen het centrum en het in ontwikkeling zijnde woon- en bedrijvengebied de Noorderhaven. Na de opening vervangen ze de huidige brede spoorwegovergang, die op dezelfde datum wordt afgesloten voor verkeer.

Onderdoorgang Marstunnel is voor alle verkeer: voetgangers, fietsers en autoverkeer. Onderdoorgang Kostverloren is voor voetgangers en fietsers. In navolging van het Stedenbouwkundig plan van KCAP Architects en Planners en het ontwerp voor de openbare ruimte van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten zijn de onderdoorgangen nauw verweven met de stad.

De architectuur van onderdoorgang Marstunnel is ontworpen door Mari Baauw van Railinfra Solutions, de architectuur van Kostverloren is ontworpen door Marc Maurer van Maurer United. De Marstunnel kenmerkt zich door vloeiende, organische baksteenwanden in een groene stedelijke omgeving. Beide onderdoorgangen hebben een geheel eigen hoogwaardig interieur, een inwendige ribbenstructuur, waarvoor het licht- en kleurontwerp ontworpen is door lichtkunstenaar Herman Kuijer. Deze lichtkunst verzorgt ook het functionele licht in de onderdoorgangen.

Resultaat is een ontwerp waar stedenbouw, architectuur en (licht)kunst sterk geïntegreerd zijn.

The opening of two newly built railway underpasses was celebrated in Zutphen on the 14th of November.

Supervision of the design and realization of the two railway passes was provided by Railinfra Solutions since 2008, by order of ProRail. The order includes the preparation of the client design, architecture, contract formation, site supervision and review of the implementation of the UAV-GC contract.

The two underpasses are located on either side of the historic train station in Zutphen and connect the center and the residential and business areas Noorderhaven, which are currently under development. Since the opening, the underpasses have replaced the old railway crossing, which has subsequently been closed to traffic.

The Mars underpass facilitates all traffic, i.e. pedestrians, cyclists and car traffic. The Kostverloren underpass facilitates only pedestrian and cycle traffic. The underpasses are closely interwoven in the urban fabric of Zutphen, following the Urban plan of KCAP Architects and Planners and the public space design by Louis Baljon Landscape Architects.

The architecture of the Mars underpass was designed by Mari Baauw, Railinfra Solutions. The architecture of Kostverloren was designed by Marc Maurer of Maurer United Architects. The Mars underpass is characterized by flowing, organic brick walls in a green urban setting. Both underpasses have their own high-quality interior finish made up of an internal rib structure, which is accentuated by a light and color design by light artist Herman Kuijer. The light art additionally provides functional lighting in the underpasses.

The result is a design where urban planning, architecture and (light) art are seamlessly integrated.

 

Mari Baauw

Mari Baauw MSc

Senior Architect

T +31 10 443 36 09 | M +31 6 52 34 03 81 | E mari.baauw@rhdhv.com